Tóm tắt lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hcm

Tóm tắt lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hcm

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Địa điểm và hoàn cảnh lịch sử ngày thành lập Đoàn Thanh Niên

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn ra tại Sài Gòn từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Và đi đến quyết định; Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Từ đó, các tổ chức đoàn được thành lập và phát triển mạnh từ Trung Ương đến địa phương và lấy tên gọi là: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Tuy nhiên tổ chức Đoàn Thanh Niên Việt Nam vẫn chưa có ngày thành lập chính thức.

Quyết định ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam

Từ ngày 23 đến ngày 25-5-1961 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn diễn ra ở Hà Nội đã Quyết định lấy ngày 26-3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng tháng 3-1931 làm ngày thành lập Đoàn.

Sau 30 năm hoạt động, tổ chức đoàn Thanh Niên Cậu Sản Hồ Chí Minh, tức tổ chức đoàn Thanh Niên Việt Nam mới chính thức có ngày thành lập, ngày kỷ niệm.

Địa điểm và ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam

 • ✔ Như vậy, tổ chức đoàn Thanh Niên Cậu Sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày: 26/03/1931
 • ✔ Địa điểm Tại Thành Phố Sài Gòn tức TP Hồ Chí Minh ngay nay
 • ✔ Ngày truyền thống của đoàn Thanh niên Cộng sạn HCM là: 26/03 hàng năm
 • ✔ Tên gọi đầu tiên của tổ chức đoàn là: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

Các bểu trưng của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

- Huy hiệu đoàn
- Cờ đoàn
- Đồng phục đoàn
- Bài ca chính thức của đoàn: Thanh niên làm theo lời bác của Hoàng Hòa. Bài hát có những điệp khúc thể hiện tinh thần Thanh niên
+ Không có việc gì khó
+ Chỉ sợ lòng không bền
+ Đào núi và lấp biển
+ Quyết chí ắt làm nên!

Các lần đổi tên của Đoàn TNCS HCM

Từ khi thành lập, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:
 • ✔ Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
 • ✔ Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • ✔ Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
 • ✔ Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • ✔ Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
 • ✔ Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
 • ✔ Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  Nếu hữu ích xin bạn click quan tâm để ủng hộ

  Bây giờ đi đâu ?, bây giời đi BIỂN


  Tóm tắt lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hcm đạt 4.16 / 5 với 86 đánh giá