CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Qui định về hợp đồng và thỏa thuận dịch vụ

- Để sử dụng dịch vụ vận chuyển và dịch vụ du lịch của công ty TNHH Du lịch dịch vụ - Thương mại Điện tử Hà Nội gọi tắt là Công ty Hà Nội Etoco, mọi khách hàng đều phải ký hợp đồng hoặc các thỏa thuận chi tiết cho từng dịch vụ.
- Chúng tôi chấp nhận các hình thức hợp đồng và thỏa thuận: Hợp đồng bằng văn bản và thỏa thuận qua thư điện tử
- Hoạt động thanh toán ghi rõ trong các hợp đông hoặc thỏa thuận.

 

2. Hoãn hủy dịch vụ đã ký kết

- Việc bồi thường do việc hoãn hủy với các dịch vụ đã được ký kết được qui định cụ thể trong từng hợp đồng.
- Trong trường hợp không qui định cụ thể trong hợp đồng, mức bồi thường trong trường hợp bên nào hoãn hủy hợp đồng phải bồi thường cho bên kia 30% giá trị hợp đồng đã được ký kết hoặc cam kết.
- Thời gian thực hiện việc bồi thường muộn nhất 5 ngày làm việc.

 

3. Qui định hàng hóa

a. Khách hàng không mang theo những hàng hóa cấm trong danh mục quy định hàng cấm của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
b. Khách hàng không mang theo vật nuôi, hàng hóa có mùi gây ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe

4. Qui định khác

a. Khách hàng không được hút thuốc và ăn uống gây mất vệ sinh ở trên xe.
b. Nếu vì điều kiện bất khả kháng (động đất, bão lũ..), Công ty Hà Nội Etoco được quyền hủy hoặc thay đổi lịch và giờ chạy mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.