CÔNG TY HANOI ETOCO CHỈ CHẤP NHẬN KHI QUÝ KHÁCH CHUYỂN TIỀN VÀO CÁC TK DƯỚI ĐÂY

1 Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội
Số TK: 005.000.11001444
Tại ngân hàng: TMCP Đông Nam Á, Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội
2 Vũ Thanh Hồng
Số TK: 0011000772459
Tại Ngân hàng: Vietcombank - Sở giao dịch
3 Lê Quang Tuyến
Số TK: 03001010903582
Tại Ngân hàng: NH TMCP Hàng Hải VN - HỘI SỞ CHÍNH