Du lịch Trung Quốc, Du lịch Thai lan, Du lịch Singapore Malaysia

Lịch khởi hành các chương trình du lịch nước ngoài ghép đoàn

Chương trình T. gian Ngày Giá VNĐ / USD
Hội chợ Trung Quốc Asean Nam Ninh Trung Quốc - Caexpo tháng 9/2018 4 Ng 12 / 9 5,898,000 / 256
Hội chợ Canton Fair Quảng Châu Trung Quốc, Hội chợ Quảng Châu