Hanoi Etoco

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Âu

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Nếu hữu ích, LIKE HANOI ETOCO
để ủng hộ và nhận khuyến mại

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Châu Âu

ÐSQ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen
Ðịa chỉ: Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd
Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912 Fax: (44-20) 7937 6108
Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

ÐSQ và P/Ðoàn Việt Nam tại Áo
Ðịa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên
Ðiện thoại: (43-1) 368 0755 Fax: (43-1) 368 0754
Email: embassy.vietnam@aon.at

ÐSQ Việt Nam tại Ba Lan
Ðịa chỉ: Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa
Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780 Fax: (48-22) 844 6723
Email: office@ambasadawietnam.org
Lãnh sự: Điện thoại: (48-22) 844 6740

ÐSQ Việt Nam tại Bê-la-rút
Ðịa chỉ: Số 3, phố Mozajskovo, Minsk
Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538 Fax: (375-1) 7239 1538
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

ÐSQ Việt Nam tại Bỉ
Ðịa chỉ: #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles
Ðiện thoại: (32-2) 379 2737 Fax: (32-2) 374 9376
Email: vnemb.brussels@skynet.be
Lãnh sự: Điện thoại: (32-2) 379 2736

ÐSQ Việt Nam tại Bungari
Ðịa chỉ: Số 1, phố Jetvarka, Sofia 1113
Ðiện thoại: (359) 2963 2609 Fax: (359) 2963 3658
Email: dsqvnsofia@eml.cc Lãnh sự: Điện thoại: (359) 2963 3742

ÐSQ Việt Nam tại Đan Mạch
Ðịa chỉ: Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup, Copenhagen
Ðiện thoại: (45) 3918 3932 Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@hotmail.com

ÐSQ Việt Nam tại Ðức
Ðịa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin
Ðiện thoại: (49-30) 5363 0108/ 5363 0113 Fax: (49-30) 5363 0200
Email: sqvnberlin@t-online.de
Lãnh sự:
Điện thoại: (49-30) 5363 0100

Văn phòng Bonn - ÐSQ Việt Nam tại Đức
Ðịa chỉ: Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn
Ðiện thoại: (49-22) 895 7540 Fax: (49-22) 835 1866
Email: sqvnbonn@aol.com

ÐSQ Việt Nam tại Hà Lan
Ðịa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague
Ðiện thoại: (31-70) 364 8917 Fax: (31-70) 364 8656
Email: emviet@planet.nl

ÐSQ Việt Nam tại Hungari
Ðịa chỉ: 1062 Déhibáb, U.29, Budapest
Ðiện thoại: (36-1) 342 5583/ 342 9922 Fax: (36-1) 352 8798
Email: su_quan@hu.inter.net
Lãnh sự: Điện thoại: (36-1) 343 3836

ÐSQ Việt Nam tại Liên Bang Nga
Ðịa chỉ: 13, phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-xcơ-va
Ðiện thoại: (7-095) 245 0925 / 247 0212 Fax: (7-095) 246 3121
Email: dsqvn@com2com.ru
Lãnh sự: Điện thoại: (7-095) 246 0687; Fax: (7-095) 246 6807

TLSQ Việt Nam tại Vla-di-vox-toc - Liên bang Nga
Ðịa chỉ: 107/1, phố Puskinskaya, Vla-di-vox-toc
Ðiện thoại: (7-4232) 226 948 Fax: (7-4232) 261 946

ÐSQ Việt Nam tại Pháp
Ðịa chỉ: 62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari
Ðiện thoại: (33-1) 4414 6400 Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnparis@wanadoo.fr
Lãnh sự: Điện thoại: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426; Fax: (33-1) 4414 6424

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp
Ðịa chỉ: 2, đường Le Verrier, 75006 Paris
Ðiện thoại: (33-1) 4432 0877 Fax: (33-1) 4432 0879
Email: unescovn@yahoo.com

ÐSQ Việt Nam tại Rumani
Ðịa chỉ: 35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest
Ðiện thoại: (40-1) 312 1626 Fax: (40-1) 311 0334
Email: vietrom2002@hotmail.com

ÐSQ Việt Nam tại Séc
Ðịa chỉ: Plzenská 214 - Praha 5 - 150 00
Ðiện thoại: (420-2) 5721 1540 Fax: (420-2) 5721 1792
Email: dsqvietnamcz@yahoo.com
Lãnh sự:
Điện thoại: (420-2) 2492 2074; Fax: (420-2) 2491 6488

ÐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha
Ðịa chỉ: C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid
Ðiện thoại: (34-91) 510 2867 Fax: (34-91) 415 7067

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Ðiển
Ðịa chỉ: 26, Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm
Ðiện thoại: (46-8) 5562 1070 / 5562 1071 Fax: (46-8) 5562 1080
Email: infor@vietnamemb.se
Lãnh sự: Điện thoại: (46-8) 5562 1079

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ
Ðịa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern
Ðiện thoại: (41-31) 388 7878 Fax: (41-31) 388 7879
Email: vietsuisse@bluewin.ch

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ - Thụy Sĩ
Ðịa chỉ: 18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218 Grand-Saconnex, Giơ-ne-vơ
Ðiện thoại: (41-2) 798 9866 Fax: (41-2) 798 0724
Email: mission.vietnam@itu.ch

ÐSQ Việt Nam tại Ucraina
Ðịa chỉ: Số 5, phố Leskova, Petrersky, Ki-ép
Ðiện thoại: (380-4) 4294 8087 / 4295 2837 Fax: (380-4) 4294 8066
Email: dsq@dsqvn.kiev.ua
Lãnh sự: Điện thoại: (380-4) 4294 8087

ÐSQ Việt Nam tại Ý
Ðịa chỉ: #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma
Ðiện thoại: (39-06) 854 3223 / 8543 235 Fax: (39-06) 854 8501
Email: vietnam@vnembassy.it

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Âu đạt 8.6 / 10 với 11 đánh giá