Làm hộ chiếu cho trẻ em cần những gì [năm 2024]

Làm hộ chiếu cho trẻ em cần những gì [năm 2024]

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thông tư 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành thì Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam.

Cụ thể cấp hộ chiếu cho trẻ em như sau:

Luật không quy định điều kiện về tuổi của trẻ em phải từ bao nhiêu trở lên mới được cấp hộ chiếu do vậy về nguyên tắc trẻ em mới sinh (đã có giấy khai sinh) đều có quyền được cấp hộ chiếu

- Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

- Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

- Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu đã cấp của mẹ hoặc cha thì thời hạn hộ chiếu của mẹ hoặc cha được điều chỉnh có giá trị từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày bổ sung trẻ em đó cho phù hợp với thời hạn hộ chiếu của con.

Thời hạn hộ chiếu của trẻ em là 2 năm hay 5 năm phụ thuộc vào tuổi của trẻ lúc làm hộ chiếu. Nếu trên 13 tuổi thì thời hạn hộ chiếu là 2 năm. Dười 13 tuổi, thời hạn hộ chiếu là 5 năm.

Hộ chiếu trẻ em chia làm 2 nhóm tuổi

Độ tuổi từ 0 đến 9 tuổi có thể làm hộ chiếu chung với hộ chiếu của cha mẹ hoặc hộ chiếu riêng
Độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi: Chỉ được làm hộ chiếu riêng

Trẻ em không cần ra phòng xuất nhập cảnh để làm hộ chiếu. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể ra làm thay.

Thủ tục cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuối

1. Tờ khai theo mẫu quy định cho trẻ do cha, mẹ khai và ký vào tờ khai. Tờ khải phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh dowload mẫu X01 từ cổng dịch vụ công quốc gia tại: https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fc2a216989bab3c

2. Bản sao giấy khai sinh của trẻ em đó ( không cần công chứng, nhưng mang bản gốc để dối chiếu)

3. 02 ảnh 4 x 6 phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu trong trường hợp hộ chiếu riêng. 02 ảnh 3x4 phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu trong trường hợp làm chung hộ chiếu với cha mẹ.

- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

- Khi nộp hồ sơ, cha, mẹ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn giá trị để đối chiếu.

Việc nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi cũng được thực hiện tương tự như đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên. Cụ thể, cha, mẹ có thể trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện.

Khác biệt thủ tục hộ chiếu cho người trên và dưới 14 tuổi

1. Thời hạn hộ chiếu của trẻ dưới 14 tuổi tối đa là 5 năm và không được gia hạn

2. Người trên 14 tuổi phải có mặt tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, còn dưới 14 tuổi thì không

3. Người trên 14 tuổi không cần xin xác nhận và giáp lai ảnh trên tờ khai X01 của công an phường xã, trong khi trẻ em dưới 14 tuổi thì có

4. Trẻ em dưới 09 tuổi nếu làm hộ chiếu chung với cha mẹ thì cần 02 ảnh 3x4 trong khi trẻ em từ 9 tuổi trở lên và người trên 14 tuổi cần 02 ảnh 4x6 cùng điều kiện phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu


Nếu hữu ích xin bạn click quan tâm để ủng hộ

Bây giờ đi đâu ?, bây giời đi BIỂN


Làm hộ chiếu cho trẻ em cần những gì [năm 2024] đạt 4.18 / 5 với 58 đánh giá