Côn Đảo ở đâu ?. Côn Đảo với Lãnh Hải và chủ quyền biển đảo

Côn Đảo ở đâu ?. Côn Đảo với Lãnh Hải và chủ quyền biển đảo

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Côn Đảo ở đâu ?. Côn đảo thuộc tỉnh nào ?

Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý.

Côn đảo cũng là huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ 12/8/1991 cho đến nay. ( Trước năm 1991 là đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo)

Côn Đảo có tọa độ khá đặc biệt, cùng một kinh độ với Thành phố Hồ Chí Minh (106°36′ Đông) và cùng một vĩ độ với tỉnh Cà Mau (8°36′ Bắc).

Hình ảnh trả lời Côn Đảo ở đâu

Côn Đảo với Lãnh Hải và chủ quyền biển đảo Quốc gia

Quần đảo Côn Đảo có 16 đảo, trong đó Côn Lôn lớn nhất

Quần đảo Côn Đảo gồm 16 hòn đảo với tổng diện tích 76 km². Đảo Côn Lôn là hòn đảo lớn nhất còn được gọi Côn Sơn hay Côn Đảo có diện tích 51,52 Km2 và là đảo lớn thứ 4 trong các đảo của Việt Nam sau Phú Quốc, Cát Bà và Trà Bản. 16 đảo bao gôm:

• Côn Lôn - Đảo lớn nhất đặt trung tâm hành chính huyện Côn Đảo
• Hòn Côn Lôn Nhỏ
• Hòn Bảy Cạnh - điểm A5 trên đường cơ sở xác định Lãnh hải Quốc gia
• Hòn Cau
• Hòn Bông Lang - điểm A4 trên đường cơ sở xác định Lãnh hải
• Hòn Vung
• Hòn Ngọc
• Hòn Trứng
• Hòn Tài Lớn - điểm A3 trên đường cơ sở xác định Lãnh hải của Việt Nam
• Hòn Tài Nhỏ
• Hòn Trác Lớn
• Hòn Trác Nhỏ
• Hòn Tre Lớn
• Hòn Tre Nhỏ
• Hòn Anh
• Hòn Em

Côn Đảo có điểm A3, A4, A5 trên đường cơ sở xác định Lãnh Hải

Theo Tuyên bố ngày 12-5-1977 của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đường cơ sở của Việt Nam là đường thẳng gãy khúc nối liền 11 điểm, từ điểm A1 (hòn Nhạn thuộc quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang) đến điểm A11 (đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị). trong đó 3 điểm trên quần đảo Côn Đảo đó là

A3 - Tại Hòn Tài Lớn, Côn Đảo
A4 - Tại Hòn Bông Lang - Côn Đảo
A5 - Tại Hòn Bảy cạnh - Côn Đảo

12 Hải lý (khoảng 22Km) từ các điểm A3, A4, A5 là Lãnh Hải Quốc gia, rồi tiếp 12 hải lý nữa cho vùng tiếp giáp lãnh hải. Cũng từ các điểm A3,4,5 này xác đình vùng đặc quyền kính tế thềm lục địa Quốc gia. Có thể nói, Côn Đảo có vị trí đặc biệt quan trọng xác nhận, đánh dấu chủ quyền biển của Việt Nam. Xem chi tiết về lãnh hải và các điểm trên đường cơ sở Tổ Quốc


Nếu hữu ích xin bạn click quan tâm để ủng hộ

Bây giờ đi đâu ?, bây giời đi BIỂN


Côn Đảo ở đâu ?. Côn Đảo với Lãnh Hải và chủ quyền biển đảo đạt 4.13 / 5 với 63 đánh giá