khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Thu Huyền
Face khach du lichHuyen Thu Nguyen
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Tour du lịch Cô tô 2018 - Đảo Cô Tô Quảng Ninh
Biển Cô Tô quá đẹp. Nếu có thời gian nhất định mình sẽ quay lại.

bãi đá Móng Rồng
bãi đá Móng Rồng
đảo Cô Tô con
đảo Cô Tô con
bãi tắm Bác Hồ
bãi tắm Bác Hồ