Tên khách:

Kim Tuyến

Face khach du lichKim Tuyen Chu
Tỉnh / Cơ quan:Ha Nôi
Tham gia tour:Du lịch Hà Giang, tour Hà Giang 2 ngày 3 đêm từ Hà Nội
Mình thấy rất hài lòng về chuyến đi. Đây là kỷ niệm đẹp của mình trong năm 2016. Cảm ơn Hanoi Etoco.

Bản Séo Lủng
Bản Séo Lủng
dinh thự vua Mèo
dinh thự vua Mèo