khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Thanh Nga
Face khach du lichBang Lang Tim
Tỉnh / Cơ quan:
Tham gia tour:Du lịch Hà Giang, tour du lịch Hà Giang 2 ngày tiết kiệm
Chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Cảm ơn cty Hanoi Etoco nhé!

Hoa Tam Giác Mạch
Hoa Tam Giác Mạch
Bản Séo Lủng
Bản Séo Lủng
quán cafe Đồng Văn
quán cafe Đồng Văn
đỉnh Mã Pì Lèng
đỉnh Mã Pì Lèng