Tel: 024.3516.0534 - 024.3518.7153 - 0983.35.36.54 - 098.606.83.86 - Fax: 024.3518.7154

Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Bản Sin Suối Hồ như một khu resort khổng lồ với phong cảnh tuyệt đẹp


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Nhà nghỉ tại bản Sin Suối Hồ


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Nhà nghỉ tại bản Sin Suối Hồ


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Nhà nghỉ tại bản Sin Suối Hồ


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

View tại Nhà nghỉ tại bản Sin Suối Hồ


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

View tại Nhà nghỉ tại bản Sin Suối Hồ


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Cổng nhà có liên quan đến gia chủ tại bản Sin Suối Hồ - dùng dao trang trí cổng


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Cổng nhà có liên quan đến gia chủ tại bản Sin Suối Hồ - Quay của người Mông


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Cổng nhà có liên quan đến gia chủ tại bản Sin Suối Hồ - Cầu lông gà


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Cổng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Sin Suối Hồ


Tour du lịch Sin Suối Hồ Lai Châu 2 ngày 1 đêm

Cổng nhà có liên quan đến gia chủ tại bản Sin Suối Hồ - lưỡi cầy trang trí cổng