Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy

Tel: 024.3516.0534 - 024.3518.7153 - 0983.35.36.54 - 098.606.83.86 - Fax: 024.3518.7154

Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Mỏm cá Heo tại Tà Xùa - 21.263405, 104.511826
Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Mỏn đá huyền thoại tại Tà Xùa
Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Cây chè cổ thụ 280 năm tuổi
Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Vườn chè 200 cây chẻ cổ thụ được phong Di Sản tại Tà Xùa
Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Vườn mận tại Bản Pa Phách Mộc Châu - 20.779799, 104.678116
Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Biển mây Tà Xùa lúc 10H30 ngày có nắng
Du lịch Mộc Châu Tà Xùa - Tour Mộc Châu Tà Xùa Thanh Thủy Vườn cải bản Pá Phách - 20.794146, 104.667679