Tên khách:

Quang Huy

Face khach du lichQuang Huy Le
Tỉnh / Cơ quan:Sai gon
Tham gia tour:Du lịch Tà Xùa, Tour Tà Xùa, Pu Nhi Farm, hồ Suối Chiếu 2N1Đ
Tour rất vui, Cảm ơn Hà Nội Etoco

Thác dải yếm
Thác dải yếm
Hang rơi
Hang rơi
Lửa trại
Lửa trại
Đồi Thông Bản Áng
Đồi Thông Bản Áng