Tên khách:

Gia Gia

Face khach du lichhttps://www.facebook.com/ga.gia.56
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch đảo Bạch Long Vĩ, Tour Bạch Long Vĩ 2 ngày 1 đêm
Cảm ơn ETOCO đã tổ chức chu đáo chuyến đi đảo Bạch Long Vỹ. Tôi sẽ luôm ghi nhớ buổi sáng chào cờ thiêng liêng và đêm lửa trại trên hòn đảo nhỏ bé của Tổ quốc Việt Nam. Cảm ơn em Việt và em Hoàng (Phấy) đã rất nhiệt tình, chu đáo quan tâm đến anh em trong đoàn. Cảm ơn các bạn từ nhiều nơi tham gia vào chuyến đi, nhưmg xuống đến tàu là chúng ta thành 1 gia đình.

Bạch Long Vĩ
Bạch Long Vĩ
Bạch Long Vĩ 2018
Bạch Long Vĩ 2018
Đảo Bạch Long Vĩ 2018
Đảo Bạch Long Vĩ 2018