khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:

Lê Hợi

Face khach du lichhttps://www.facebook.com/le.hoi.39
Tỉnh / Cơ quan:Ha Nội
Tham gia tour:Du lịch đảo Bạch Long Vĩ, Tour CHECK IN Bạch Long Vỹ
Hanoi Etoco tổ chức nhiều tour đi các tuyến nhưng đặc biệt hấp dẫn đối với tôi là các chuyến đi về biển đảo: đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy tình nghĩa.

Bách Long Vĩ 6/2018
Bách Long Vĩ 6/2018
Anh Lê Hợi - Bạch Long Vĩ 6/2018
Anh Lê Hợi - Bạch Long Vĩ 6/2018