Tên khách:

Lê Hợi

Face khach du lichhttps://www.facebook.com/le.hoi.39
Tỉnh / Cơ quan:Ha Nội
Tham gia tour:Du lịch đảo Bạch Long Vĩ, Tour Bạch Long Vĩ 2 ngày 1 đêm
Hanoi Etoco tổ chức nhiều tour đi các tuyến nhưng đặc biệt hấp dẫn đối với tôi là các chuyến đi về biển đảo: đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy tình nghĩa.

Bách Long Vĩ 6/2018
Bách Long Vĩ 6/2018
Anh Lê Hợi - Bạch Long Vĩ 6/2018
Anh Lê Hợi - Bạch Long Vĩ 6/2018