khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:

Chu Kim Tuyến

Face khach du lichKim Tuyen Chu
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour: Tour du lịch Mù Cang Chải 2 ngày 1 đêm mùa lúa chín 2022
Hướng dẫn viên nhiệt tình, cảnh siêu đẹp, đồ ăn ngon! Trải nghiệm rất thú vị!

Tại Mâm Xôi - Chế Cu Nha - Mù Cang Chải
Tại Mâm Xôi - Chế Cu Nha - Mù Cang Chải
Đèo Khau Phạ
Đèo Khau Phạ
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Đỉnh Mân Xôi
Đỉnh Mân Xôi