Tên khách:

Chu Kim Tuyến

Face khach du lichKim Tuyen Chu
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Tour Mù Cang Chải 2 ngày 1 đêm - Du lịch Mù Cang Chải 2024
Hướng dẫn viên nhiệt tình, cảnh siêu đẹp, đồ ăn ngon! Trải nghiệm rất thú vị!

Tại Mâm Xôi - Chế Cu Nha - Mù Cang Chải
Tại Mâm Xôi - Chế Cu Nha - Mù Cang Chải
Đèo Khau Phạ
Đèo Khau Phạ
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Đỉnh Mân Xôi
Đỉnh Mân Xôi