khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Vân Khánh
Face khach du lich
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Tour du lịch Cô tô 2018 - Đảo Cô Tô Quảng Ninh
Dịch vụ tốt- hướng dẫn viên tốt. Có chút đóng góp với cty là cần góp ý phía khách sạn để ý việc dọn phòng.

Bãi tắm Vàn Chảy
Bãi tắm Vàn Chảy
bãi đá Móng Rồng
bãi đá Móng Rồng
hải đăng Cô Tô
hải đăng Cô Tô
bãi tắm Hồng Vàn
bãi tắm Hồng Vàn