Tên khách:

Lụa

Face khach du lichKhoai Chay
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch Hà Giang, tour Hà Giang 2 ngày 3 đêm từ Hà Nội
Cảm ơn cty đã cho mình và các bạn mình một chuyến đi rất nhiều trải nghiệm thú vị. Nhất định phải quay lại Hà Giang.

Làng văn hóa Lũng Cẩm
Làng văn hóa Lũng Cẩm
Núi đôi Quản Bạ
Núi đôi Quản Bạ
Chợ phiên Mèo Vạc
Chợ phiên Mèo Vạc
Người dân Hà Giang
Người dân Hà Giang
Hà Giang
Hà Giang