khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Thu Trang
Face khach du lichThu Trang Nguyen
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch cô tô 2019, Tour du lịch đảo Cô Tô 3 ngày 2 đêm
Một chuyến đi rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp. Cảm ơn cty Hà Nội Etoco.

Ngọn hải đang Cô Tô
Ngọn hải đang Cô Tô
Ngọn hải đăng Cô Tô
Ngọn hải đăng Cô Tô
bãi Vàn Chảy
bãi Vàn Chảy