khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Mai Anh
Face khach du lichMai Anh
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch Mù Cang Chải, Tour Mù Cang Chải 2 ngày 1 đêm
Mình rất hài lòng với dịch vụ của công ty.

Đèo Khau Phạ
Đèo Khau Phạ
Chè Suối Giàng
Chè Suối Giàng
Lúa Mù Cang Chải
Lúa Mù Cang Chải