khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Thu Hương
Face khach du lichTruong Hương
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch đảo cô tô, Tour du lịch đảo Cô Tô 3 ngày giá rẻ
Mình thấy công ty cũng như các bạn hướng dẫn viên rất nhiệt tình. 

bãi Vàn Chảy
bãi Vàn Chảy
Bình minh bãi đá Móng Rồng
Bình minh bãi đá Móng Rồng
bãi đá Móng Rồng
bãi đá Móng Rồng