Xe 16 chỗ Ford Transit - Thuê xe cưới nội thành

Chi tiet cho thuê xe Thuê xe cưới nội thành
Tên xe:Xe 16 chỗ Ford Transit
Số chỗ: 16 chỗ
Giá:1.000.000
Thời gian:4 tiếng
Ghi chú:4 Tiếng / ca xe cưới, ca sáng kết thúc 12H, chờ ăn thêm 200.000

Thuê xe cưới nội thành loại khác