Xe 4 chỗ Toyota Altis - Thuê xe cưới nội thành

Chi tiet cho thuê xe Thuê xe cưới nội thành
Tên xe:Xe 4 chỗ Toyota Altis
Số chỗ: 4 chỗ
Giá:1.000.000
Thời gian:4 tiếng
Ghi chú:Nếu chờ ăn thêm 200.000, tính theo ca sáng và ca chiều

Thuê xe cưới nội thành loại khác