Xe 30 chỗ County - Thuê xe cưới nội thành

Chi tiet cho thuê xe Thuê xe cưới nội thành
Tên xe:Xe 30 chỗ County
Số chỗ: 30 chỗ
Giá:1.500.000
Thời gian:4 tiếng
Ghi chú:4 tiếng / ca xe cưới. Ca sáng kết thúc 12H00, chờ ăn thêm 200.000

Thuê xe cưới nội thành loại khác