Xe Camry 2.0 - Thuê xe ô tô theo tháng tại Hà Nội

Chi tiet cho thuê xe Thuê xe ô tô theo tháng tại Hà Nội
Tên xe:Xe Camry 2.0
Số chỗ: 4 chỗ
Giá:34.000.000
Thời gian:7H00 - 17H00
Ghi chú:Ngoài giờ 80.000 / tiếng, 22 ngày / Tháng, Vợt 2000 km tính 10.000 / Km

Thuê xe ô tô theo tháng tại Hà Nội loại khác