Xe 16 chỗ Ford Transit - Thuê xe ô tô theo tháng tại Hà Nội

Chi tiet cho thuê xe Thuê xe ô tô theo tháng tại Hà Nội
Tên xe:Xe 16 chỗ Ford Transit
Số chỗ: 16 chỗ
Giá:25.000.000
Thời gian:7H00 - 17H00
Ghi chú:Ngoài giờ 60.000 / tiếng. 22 Ngày / Tháng, Vượt 2000 km / tháng tính 7.000 / Km

Thuê xe ô tô theo tháng tại Hà Nội loại khác