Du lịch Trung Quốc Bắc Kinh Thượng Hải, Nam Ninh Quảng Châu Thâm Quyến, Côn Minh

Du lịch Trung Quốc Bắc Kinh Thượng Hải, Nam Ninh Quảng Châu Thâm Quyến, Côn Minh

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Du lịch Trung Quốc luôn là sự kết hợp tham quan và mua sắm. Khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc chủ yếu chọn; nhóm tour tới Bắc Kinh Thượng Hải và các điểm lân cận như Hàng Châu, Tô Châu, Vô tích; nhóm các tour tới vùng Vân Nam Côn Minh A Lư Thạch Lâm, Côn Minh Đại lí Lê Giang; nhóm tour tới Quảng Tây và Quảng đông Nam Ninh, Nam Ninh Bắc Hải, Đảo Hải Nam, Nam Ninh Quế Lâm, Nam Ninh Quảng Châu Thâm Quyến và nhóm tour Hồng Kông - Ma Cao
Hội chợ Canton Fair, Hoi cho Quang Chau
Chương trình ghép đoàn Du lịch Trung Quốc T. gian Ngày Giá VNĐ / USD
Hội chợ Canton fair 2019 kỳ 126, Hội chợ Quảng Châu Trung Quốc 10/2019 5 Ng 24 / 10 9,698,000 / 486
Hội chợ Canton fair 2019 kỳ 126, Hội chợ Quảng Châu Trung Quốc 10/2019 5 Ng 31 / 10 9,698,000 / 486
Du lịch Trung Quốc khởi hành theo yêu cầu T.gian Giá VNĐ / USD
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay VN ) 7Ng 15.519.000 / 739
Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm Quyến - Chu Hải 7Ng 6.332.150 / 319 $
Nam Ninh - Bắc Hải Đảo - Hải Nam - Trung Quốc 7Ng 6.517.360 / 328 $
Côn Minh, A Lư, Thạch Lâm (Trung Quốc) 7Ng 6.848.000 / 329 $
Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang ( Trung Quốc ) 8Ng 12.285.000 / 585 $
Nam Ninh - Thượng Hải - Hàng châu - Tô Châu - Bắc Kinh 8Ng 13.690.430 / 689 $
1   2   | Trang:  3 | 
Du lịch Trung Quốc đạt 8.1 / 10 với 2280 đánh giá