Hanoi Etoco

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm mở cửa trở lại từ 6/12/2016.

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Nhân dân và người nước ngoài có thể tiếp tục đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ từ 6/12/2016.

Theo thông báo từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2016 công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành.

Theo đó, các cơ quan, đoàn thể, đồng bào trong nước, Việt kiều và người nước ngoài có thể tiếp tục đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ từ ngày 6/12/2016.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm mở cửa trở lại từ 6/12/2016. đạt 8.5 / 10 với 11 đánh giá