Hanoi Etoco

Việt Nam-Myanmar miễn thị thực hộ chiếu phổ thông

Hanoi Etoco © Since 2001 - Chất lượng tạo nên sự khác biệt ! - Tel: (024)3516.0534 - 3518.7153 - 0983.35.36.54

Từ ngày 26/10 công dân Việt Nam với hộ chiếu phổ thông sẽ không cần thị thực nhập cảnh Myanmar thời hạn lưu trú dưới 14 ngày.

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo Hiệp định giữa hai nước về "miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông chính thức có hiệu lực từ ngày 26/10/2013".

Theo đó, công dân của một bên là người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời gian lưu trú không quá mười bốn ngày.

Nếu có nhu cầu lưu trú trên thời hạn đó thì phải làm thủ tục xin thị thực trước khi nhập cảnh.

Như vậy, sau ngày 26/10 người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tại tất cả chín nước thành viên Asean.

Việc đi lại của công dân Việt Nam ngày càng dễ dàng hơn trong những năm gần đây. Người Việt Nam đi Ấn Độ đã có thể xin thị thực tại cửa khẩu.

Việt Nam-Myanmar miễn thị thực hộ chiếu phổ thông đạt 8.4 / 10 với 19 đánh giá