Xe 24 chỗ County

Xe 24 chỗ County - Thuê xe cưới nội thành

Chi tiet cho thuê xe Thuê xe cưới nội thành
Tên xe:Xe 24 chỗ County
Số chỗ: 24 chỗ
Giá:1.400.000
Thời gian:4 tiếng
Ghi chú:4 tiếng / ca xe cưới, Ca sáng kết thúc 12H. Ca chiều từ 13H, chờ ăn thêm 200.000

Thuê xe cưới nội thành loại khác