Xe 24 chỗ County
Tên xe:Xe 24 chỗ County
Số chỗ: 24 chỗ
Giá:900.000
Thời gian:3 tiếng
Ghi chú:Sau 20H thêm 100.000, quá 3 tiếng thêm 100.000

Thuê xe oto đi sân bay loại khác